Handelsbetingelser

Du er først sikret en plads, når kurset er betalt.

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2.)

Ved tilmelding af kurser hos os gælder følgende:

Korte kurser:
Framelding af kursus kan ske op til 8 dage før kursusstart mod et gebyr på kr. 250,-.

Lange kurser (Dagskole og HF Kunst & Design):
Indbetalt depositum og kursusbeløb refunderes ikke på såvel HF Kunst & Design som Dagskolen.

For dagskolen gælder, at du kan tilmelde dig i god tid ved at betale depositum på kr. 5.000, mens den sidste og største del af kursusbeløbet kan vente til cirka 3-4 uger før kursusstart. Så du skal være sikker i din sag, når du tilmelder dig hos os.

Indbetalte beløb kan ikke refunderes.
For HF Kunst & Design gælder det samme, at indbetalte kursusbeløb kan ej refunderes – uanset årsag.

Klagevejledning