Generalforsamling 2024

 

GENERALFORSAMLING 2024

Der er indkaldt til generalforsamling på Skolen for Kunst & Design den 21.03.204 kl. 19.00, hvor vi har følgende dagsorden:

TILMELDING: post@kunstogdesign.dk

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning 2023.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse:

8. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under 450000,00 kr. pr. år. jf. § 10.

9. Eventuelt.

 

Kursusdata

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig kurset.