Debat om det arkitektoniske felt (1+2)

 

Med udgangspunkt i egne og andres projekter udfolder arkitekt, kunstner og underviser Rikke Jørgensen det arkitektoniske felts spændvidde. Hun stiller spørgsmål til hvad rum er og hvordan det etableres. Hun svarer ikke kun med plantegninger, teglstensformtioner og in-situ støbte betonvægge, men med fortællinger om kartotektskort i et bibliotek uden bøger og linjer trådt i tynd, hun fortæller om hvordan erindringen kan bo i fraværet af materiale og hvordan en gynges cirkelslag beskriver et rum, der rækker uendeligt langt udover gyngens fysiske afgrænsning. Forelæsningerne afsluttes med en åben diskussion af hvad arkitekturen er og hvordan den etablerer betydning. GRATIS FOR ELEVER PÅ DAGSKOLEN.

Underviser:           Arkitekt Rikke Jørgensen
E-mail:                   rikke.jorgensen@gmail.com
Telefon:                  6172 4699

2 FORSKELLIGE FOREDRAG:
KAN HØRES UAFHÆNGIG AF HINANDEN ELLER SOM FORTLØBENDE FOREDRAG 1 & 2

1: D200 18E              12.10.2018 kl. 13.00-14.30
2: D300 18E              26.10.2018 kl. 13.00-14.30

 

Kursusdata

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig kurset.