GE2019 Generalforsamling 2019

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling for:

Kunst & Design
Den 11.03.2019 kl. 19.00 tilmelding: post@kunstogdesign.dk eller klik ind nedenfor.
Sted: Klosterport 4a, 8000 Aarhus C.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.

5. Evt. indkomne forslag (sendes til post@kunstogdesign.dk) senest 2 uger før mødet.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Forslag til vedtægtsændringer i foreningen.

10. Evt.

 

Kursusdata

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig kurset.