Generalforsamling

 

INDKALDELSE GENERALFORSAMLING
SKOLEN FOR KUNST & DESIGN
DEN 21.04.2021 kl. 19.00. ON LINE VIA TEAMS

TILMELDING HER ELLER VIA MAIL: post@kunstogdesign.dk
Mødelink tilsendes efter tilmelding.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.

Vedlagt.

5. Evt. indkomne forslag (fremme via post@kunstogdesign.dk 2 uger før mødet).

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Birgitte Munk, Anne Mette Axelsen og Mie Nygaard Thomsen. 

Suppleant:
Niels Povlsgaard

8. Valg af revisor.

På valg: Dansk Revision.

9. Forslag til vedtægtsændringer i foreningen:

§ 11. Tegning

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.

Et flertal i bestyrelsen kan give skolelederen bemyndigelse til at tegne

foreningen. I foreningens bankforhold kan skolelederen alene tegne foreningen.
Vedtægter vedlagt.
10. Evt.

 

Kursusdata

Sted:Skolen for Kunst & Design, Klosterport 4A, 8000 Århus C
Pris:0

Hold

GENERAL 2021

Kursets varighed: 19-04-2021 – 19-04-2021, kl. 19:00-21:00

Tilmeldingen lukker 19-04-2021 00:00

 

  Holdet er åbent for tilmelding. 100 ledige pladser.

 

Tilmelding

Vælg det ønskede hold og indtast din email og fødselsdato, og vi ser efter om vi har dine data allerede.

  Format: åååå-mm-dd